Skip to content

وبینار شوک هایپوولمیک

وبینار شوک هایپوولمیک در تاریخ 1400/7/8 برگزار شد.

در تاریخ  تاریخ 1400/7/8 وبینار " شوک هایپوولمیک " برگزار گردید.

جهت دسترسی به محتوای برنامه به لینک دذیل مراجعه فرمایید.

https://pezeshkamooz.com/product/hypovolemic/

ساعت

عنوان

نام سخنران

9-9.15

تعریف شوک هایپوولمیک و علائم آن

دکتر سهراب  صیادی

9.15-9.30

تشخیص شوک هایپوولمیک در افراد جوان با ترومای متعدد و افتراق آن از شوک نوروژنیک

دکتر  نسرین رحمانی

9.30-9.45

برای پیشگیری از شوک هیپوولمیک چه باید کرد؟

دکتر فرزاد بزرگی

9.45-10.00

راههای کنترل خونریزی و جلوگیری از شوک های هایپوولمیک در بیماران نیازمند جراحی تومور

دکتر سید محمد مهدی غفاری همدانی

10.00-10.15

کنترل شوک هایپوولمیک در بیماران در حال کما

دکتر حسین فرسویان

10.15-10.30

کنترل خونریزی در بیماران تعویض مفصل و امکان بازگشت خورن بیمار به خود او

دکتر سلمان غفاری

10.30-10.45

علت خونریزی در شکستگی های لگن و نحوه برخورد با آن

دکتر مهران رضوی پور

10.45-12.00

پنل مشترک درمان شوک هایپوولمیک   گرداننده: دکتر مسعود شایسته آذر

اعضای پنل :1-دکتر محمد حسین کریمی نسب 2- دکتر گدازنده 3- دکتر زابلی