Skip to content

طرح های سال 99

6617

شیوع سندروم تونل کارپ وعوامل  مرتبط  برآن درزنان باردار شهرستان ساری درسال98

دکتر مسعود غریب

6394

مقایسه ارزش پروگنوستیک سطح اسیدلاکتیک وکمبودباز دربیماران مالتیپل تروما

دکتر سید حسین منتظر

6611

مقایسه رضایت مندی بیماران مبتلا به سندرم تونل کارپ دوطرفه بعد از عمل جراحی همزمان و مرحله ای

دکترمهران رضوی پور

7520

بررسی فراوانی عوارض COVID19 در بیماران ترومایی ارتوپدی جراحی شده در بیمارستان امام ساری در ماههای اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹

دکترسلمان غفاری

5823

طراحی مدل ارتباطی و تحلیل مسیر عوامل فردی بر توانایی راه رفتن کودکان فلج مغزی اسپاستیک

دکترمسعود غریب

6424

بررسی پیامد عملکردی و کیفیت زندگی پس از عمل جراحی شکستگی "زانوی شناور"بزرگسالان بین سال های 91تا 98 در بیمارستان امام خمینی مازندران

دکترشاهین طالبی

6453

اندازه گیری ابعاد پروگزیمال استخوان تیبیا برای طراحی پروتز زانو در نژاد ایرانی

دکترسلمان غفاری

7216

بررسی ارزش تشخیصی نمای مایل تصویربرداری رزونانس مغناطیسی کمری برای تشخیص ضایعات فورامن‌های عصبی و اکسترافورامینال

دکترعبدالحسین علایی

5573

بررسی ارتباط بین تغییرات Corrected carotid flow time  با Passive leg raise  و قطر ورید اجوف تحتانی در تعیین وضعیت حجم مایع

دکترحامد امینی

6424

بررسی اطلاعات دموگرافیک و پیامد های بالینی گلوموس تومور دست در بیماران مراجعه کننده به مراکز تابع علوم پزشکی مازندران از سال 90 تا 98

دکترمهران رضوی پور

6910

هنجاریابی نسخه های فارسی پرسشنامه koos-pf در بیماران ایرانی مبتلا به آسیب زانو

دکترسلمان غفاری

6546

بررسی دقت جاگذاری جزء فمورال پروتز زانو براساس زاویه برشی والگوس ویژه هر بیمار در بیمارستانهای ساری درسال 1398

دکترسلمان غفاری

6880

مقایسه تاثیر پنتوپرازول و فاموتیدین خوراکی بر میزان استخوان سازی جدید در بیماران تحت عمل جراحی فیوژن ستون فقرات کمری

دکترکاوه حدادی

7437

بررسی نتایج درمانی تکنیک Extension Block Pinning در شکستگی های ولار قاعده ای بند میانی انگشتان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) ساری از سال 1394تا 1399

دکترمهران رضوی پور

3163

بررسی شیوع اختلالات رفتاری و روانی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به اسکلروز مزیال تمپورال که تحت جراحی قرار گرفته اند در بیمارستان امام خمینی(ره)ساری و امام خمینی(ره) تهران در سالهای 97 و 98

دکترسجادشفیعی

6839

مقایسه بروز سندروم درد مزمن پس از جراحی (FBSS)در بیماران تحت عمل جراحی لامینکتومی با و بدون فیکساسیون مهره ای در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری از سال 1396 تا 1398

دکترمیثاق شفیع زاد

7968

تعیین شیوع کلسیفیک تاندونیت روتیتورکاف و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان امام خمینی سال 98

دکتر مهران رضوی پور

7806

بررسی میزان خطا های ثبت شده در گواهی فوت بیماران بستری سال ۱۳۹۸ در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری

دکترذکریا ذکریایی

6880

بررسی اثر نوع روش جراحی (باز یا نیمه باز) و نوع کیج ( cage ) استاتیک (موزی شکل یا مستقیم ) در جراحی TLIF ( (trans foraminal interbody fusion بر پیامد های کلینیکال و پارا کلینیکال بیماران مبتلا به بیماریهای دژنراتیو ستون فقرات کمری

دکتر کاوه حدادی

6737

اعتمادپذیری اینتر و اینترا آبزورد  در طبقه بندی شکستگیهای دیستال  رادیوس

دکترمهران رضوی پور

5599

مقایسه قدرت تشخیصی معیارهای SIRS،SOFA و NEWS درشناسایی زودرس سپسیس در بخش اورژانس

دکترسیدحسین منتظر

5612

نقش تصویربرداری MRI با سکانس DWI در افتراق شکستگی ناشی از متاستاز مهره ها از سایر علل خوش خیم شکستگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری

دکتر هادی مجیدی

6627

بررسی پیامد های تروما زانو در بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز اموزشی و درمانی امام خمینی (ره) ساری

دکتر حامد امینی آهی دشتی

6222

بررسی و تاثیر سو مصرف مواد در بیماران بستری با آسیبهای ارتوپدی

دکترمهران رضوی پور

5602

بررسی میزان عوارض و مرگ ومیر دربزرگسالان باآرتریت سپتیک زانودرمان شده با روش جراحی دربیمارستان های امام خمینی و بوعلی سینا ی ساری ازسال۱۳۹۰تاپایان سال۱۳۹۷

دکتر سلمان غفاری

6605

بررسی نتایج جراحی آنتریور تمپورال لوبکتومی در بیماران مبتلا به صرع ناشی از اسکلروز مزیال تمپورال

دکتر سجاد شفیعی

8023

بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و محرک در مصدومان ترافیکی  یستری در بخش ارتوپدی بیمارستان امام خمینی ساری 

دکتر ذکریا ذکریایی

5823

همبودی های روانپزشکی در بیماران مبتلا به سندرم درد میوفاشیال در بیماران مراجعه کننده به مرکز فوق تخصصی ارتوپدی ساری

دکتر مهران رضوی پور

8150

بررسی انواع آسیب در پیچ خوردگی مچ پا با استفاده از سونوگرافی با رزولوشن بالا در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ارتوپدی بیمارستان امام در سال 1400-1399

هادی مجیدی

8352

بررسی شیوع خشونت علیه کارکنان فوریت های پزشکی و عوامل مرتبط در استان البرز در سال 1398 و 1399

دکتر روانبخش اسمعیلی

8105

بررسی ارتباط معیار های رادیولوژیک پیش از جراحی با میزان آزادسازی مدیال در عمل تعویض مفصل زانو

 

دکتر سلمان غفاری

7101

مقایسه تأثیرتصویرسازی ذهنی بر قدرت و هایپرتروفی عضلات فلکسور آرنج

دکتر علی اکبر محمودی

8727

بررسی رزکشن سر استخوان رادیوس در شکستگی های تریبل تریاد در بیماران بیمارستان امام خمینی ساری از سال 1394 تا 1399

دکتر مهران رضوی پور

8509

بررسی میزان بهبود کیفیت زندگی پس از جزاحی کورپوس کالوزوتومی

 

دکتر سجاد شفیعی

8602

بررسی رابطه هوش معنوی و خشم در پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر روانبخش اسمعیلی